Regler hos Klubben Djursland i Hornslet

FAQ

Er du ny og ønsker, at prøve funktionel træning/Cross Fit og vil vide mere om træningsformen samt grundtanken bag, er du altid velkommen på vores gratis prøvetime. Til timen vil du blive introduceret for træningen og lave en WOD (Workout Of the Day). Se under fanebladet PRØVETIME, følg linket og book dig på holdet. Prøvetimen er gratis at være med på.

Indmelding via vores hjemmeside under fanebladet Priser/Tilmelding eller ved at følge dette link: Priser – Klubben Djursland

Ønsker du at melde dig ud af Klubben Djursland, skal udmeldelsen ske via e-mail, som sendes til følgende e-mailadresse: info@klubbendjursland.dk.
Bemærk at vores opsigelsesfrist er det resterende af den aktuelle måned plus den efterfølgende måned.
Du er naturligvis meget velkommen til at træne med i hele udmeldelsesperioden.
Er du i bero, vil medlemskabet, i tilfælde af udmeldelse , blive aktiveret i den sidste måned op til udmeldelsen.

Kom til tiden og gerne fem minutter inden holdstart. Husk at notere dit fremmøde, scan QR koden der hænger på væggen ved indgangen, og du er registreret fremmødt. Møder du ikke op til tiden, overgår pladsen til en på ventelisten. Er der ikke nogen på venteliste, kan du stadig deltage i træningen, men systemet vil registrere det sene fremmøde, og du vil få en bøde på 25 kr.

Det er muligt at være på venteliste til et fuldt booket hold. Er du på venteliste, bliver du tildelt en plads på holdet hvis de som er foran i køen, ikke er mødt op senest fem minutter før holdstart eller melder afbud.

Med fuldt medlemskab har du mulighed for at booke to hold om dagen, seks hold frem i tiden, to uger frem i tiden. Du kan ikke have mere end seks aktive bookinger ad gangen fordelt på de to uger. For at booke dig på et hold skal du bruge vores app, som du fik dit login til ved indmeldelse, i mail.

Du får en bøde på 25 kr. ved manglende eller for sent fremmøde til holdtræning. Du skal møde op så du er klar og omklædt til holdstart og have dit fremmøde registreret via den QR kode ved indgangen. Vi refunderer ikke bøder for manglende eller for sent fremmøde.

Fristen for at afmelde sig et hold er senest to timer inden holdstart. Afmelding af hold kan foregå via vores app. Vi anbefaler, at du stadig framelder dig holdet på trods af, at der er under to timer til holdstart, da du dermed giver pladsen videre til et andet medlem på ventelisten. Ved for sent framelding af hold får du en bøde på 25 kr.

Du kan sætte dit medlemskab i bero i en periode på mindst fire uger og højst seks måneder. Det koster et gebyr på 149 kr. at sætte medlemskabet i bero. Ønsker du at sætte dit medlemskab i bero, skal du sende en mail til info@klubbendjursland.dk, med angivelse af start- og slutdato af din bero periode, Herefter vil du modtage en bekræftelse på e-mail.
Er du i bero, vil medlemskabet, i tilfælde af udmeldelse, blive aktiveret i den sidste måned op til udmeldelsen.

For medlemmer, som ikke har mulighed for regelmæssig træning, tilbyder vi klippekort til 10 træninger. Du skal melde din ankomst ved at scanne QR koden ved indgangen og du bliver automatisk fratrukket 1 klip på kortet. Et klippekort er gyldigt i 6 måneder. Får du en bøde ved for sent fremmøde el. lign. bliver der trukket et ekstra klip på kortet.

Klubben Djursland tilbyder studie medlemskab ved fremvisning af gyldigt studiekort. Studiekortet skal fremvises ved indmeldelse. Det er medlemmets pligt selv at oplyse til Klubben Djursland, omkring ophør eller forkortelse af deres studeperiode.

Open gym / Selvtræning er en mulighed for at træne selv i centeret, når du har et aktivt medlemskab til holdtræning eller Open Gym medlemskab.

Som udgangspunkt kan du selvtræne i hele centerets åbningstid. Udstyret og musikken er forhåndsvist til de medlemmer der træner på hold. Vi råder over et stort selvtræningsområde med alt det udstyr man skal bruge til træningen, så der er rig mulighed for at træne selv også imens der også køres hold.

Låner man udstyr fra holdsalen så SKAL det sættes tilbage igen på sin rigtige plads. Farvede skiver hører til holdsal, sorte skiver hører til open gym. Skal man bruge noget af udstyret fra holdsalen imens der køres hold, henvender man sig til instruktøren og spørger om det kan undværes i timen.

Er der en generel mangel på udstyr og vægte så skriv endelig til os, så skal vi nok få det købt ind (indenfor rimelighedens grænser).

Brug af magnesium/kalk
Magnesium kan kun være to steder. Det er på hænderne og i dertilhørende spande. Magneisumstykker skal ikke lægges, hverken på bænkene eller på gulvet når vi træner, så tager man spanden med over til sin station og sætter den tilbage igen når man er færdig. Magnesium er ikke et skriveredskab til at skrive på hverken gulv eller på udstyret, når man tæller sine runder eller reps, der benytter man sig af det papir og kuglepenne der er oppe ved tavlen.

Efter endt Træning
Man rydder op efter sig selv og har man svedt eller kalket udstyret til så tørrer man det af, inden man sætter det på plads efterfølgende. Der er masser af sprit og klude oppe ved tavlen. Når man så er færdig, så kigger man lige en ekstra gang, om man har husket at rydde det hele op efter sig, så man kan være det bekendt til næste bruger.

Drop med vægte
Udstyret kan holde til nogle “tæsk” men har sine begrænsninger. Drop med kun 5 kg. skiver på stangen er No Go (de bøjer og går i stykker), Drop over hovedhøjde med kun 10 kg. skiver, er No Go (lejrene i stængerne går i stykker), men gerne fra hoftehøjde. Fra 15 kg. og opefter må der gerne droppes fra over hovedet.

Ødelagt udstyr
Kommer man til at ødelægge udstyret eller opdager en fejl/mangel, så få det meldt. Enten skriv til os, eller sig det til en af underviserne, så vi kan få udbedret hurtigst muligt.

Dumbells
HEX Dumbells skal ikke kastes på gulvet, de hopper med risiko for at ramme sig selv, eller en makker over skinnebenet og eller foden.

Husk at tage hensyn til omgivelserne. Ved tavlen i holdsalen er der angivet maks volume på anlægget. Under holdtræning skal Soundboksen i Open Gym området være slukket, så man ikke forstyrre dem der kører holdtræning.

Hos Klubben Djursland skal du som udgangspunkt være minimum 15 år være medlem. Er du under 18 år, skal du have en forælder/værge til stede ved indmeldelse/underskrift.

Børnehold og Unge hold skal der self. ses bort fra ovenstående.

Det er ikke tilladt for børn (0-15) at opholder sig i holdsalen eller OpenGym når der er medlemmer der træner i området. Dette er både for at medlemmer ikke bliver forstyrret i deres træning, men i særdeleshed også af sikkerhedsmæssige årsager, så ingen børn kommer til skade hos os.

Alle børn skal derfor opholde sig i loungeområdet – eller på gulvtæppet, som er den nemmeste forklaring. Her holdes lydniveauet også forholdsvist normalt, så skrig, skrål og vild leg, ikke forstyrrer de medlemmer, der deltager på hold eller træner selv i Open Gym. Det er fuldt ud tilladt lege og hygge sig i Klubben, vi vil blot sikre os at alle føler de får det optimale ud af deres træning uden for mange forstyrrelser.

Glemt tøj, sko og lignende ligger i en sort balje ved indgangen. Værdigenstande som smykker, ure, og nøgler ligger vi et sikkert sted. Henvend jer til en instruktør for at få det udleveret.

Der står køleskabe med kolde drikkevarer oppe ved baren, samt en reol med div. kosttilskud og proteinbarer mm. Der er høflig selvbetjening, priserne er opgivet i vores app under SHOP. Betalingen skal ske inden man tager noget fra køleskabet. Da vi desværre ikke er fuldt bemandet i hele åbningstiden, er området omkring køleskabene videoovervåget. Tager man noget uden at betale, vil dette betragtes som Tyveri, hvilket medfører direkte bortvisning og ophør af medlemskab uden nogen former for refundering.

Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i Boxen uden deres samtykke. Vi vil ofte tage billeder/optage videoer af vores medlemmer under WODs (til Facebook, hjemmeside m.m.). Såfremt du ønsker et billede eller en video fjernet, bedes der rettes henvendelse til en ansat.

Ved oprettelse af nyt medlemskab får man udleveret en nøglebrik. Nøglebrikken scannes ved den lille sorte læser på hoveddøren. Nøglebrikken er personlig og må ikke udlånes til andre. Ved mistet nøglebrik kontakt os hurtigst muligt så vi kan få få den slettet. Ved køb af ny nøglebrik koster det et gebyr på 50 kr.

Er i flere fra samme husstand giver vi 10% rabat på et Fuldt Medlemskab. Man er selv ansvarlig for at gøre brug af vores rabat, ved at skrive en mail til os. Rabatten er gyldig far den dag vi modtager en mail til os og gør opmærksom på man opfylder kravene til husstans rabat.

tilbage til forsiden